Dňa 25. apríla organizovalo Informačné centrum INOVIA Festival Inovácií – výnimočné podujatie, ktoré vytvorilo priestor na zdieľanie, vzájomné inšpirovanie sa a prepájanie najmä pre ľudí pohybujúcich sa v podnikateľskom prostredí a začínajúce firmy, tzv. startupy. Nová synagóga v Žiline sa tak na jeden deň naplnila výbornou atmosférou a ľuďmi, ktorí sú plní nových nápadov.

Návštevníci sa mohli tešiť na skvelý celodenný program, ktorý zahŕňal inšpiratívne prednášky, panelové diskusie či workshopy. Autentické príbehy jednotlivých vystupujúcich z podnikateľského a startupového prostredia vytvorili úžasnú atmosféru, ktorú dopĺňali stánky partnerov. Regionálne centrum Žilina malo počas celého dňa svoj konzultačný stánok, v ktorom 2 odborníci prezentovali regionálne centrá. Poskytovali konzultácie na tému pripravovaných výziev zameraných napríklad na investície v rámci realizácie inovácií v podnikoch, investície v rámci nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, možnosti vzdelávania zamestnancom so zameraním na digitalizáciu a iné; konzultovali možnosti realizácie výskumných projektov v rámci vysokých škôl a poskytovali ďalšie dôležité informácie k možnostiam finančnej podpory podnikov z Programu Slovensko 2021 – 2027. Ich cieľom bolo aj zvýšiť povedomie o tom, že aj podniky môžu využiť šancu na zapojenie sa do čerpania financií z fondov EÚ, najmä ak ide o inovatívne riešenia, zvýšenie konkurencieschopnosti, účasť na zahraničných fórach a mnohé ďalšie.

Vyvrcholením večera bolo finále súťaže Inovácia Žilinského kraja 2023, ktoré len potvrdilo rastúci inovačný potenciál Žilinského kraja. V rámci 1️6. ročníka inovačného ocenenia Žilinský samosprávny kraj spolu s Informačným centrom INOVIA opäť ocenili úspešných inovatívnych podnikateľov a organizácie pôsobiace v kraji. Finalisti odprezentovali svoje projekty pred porotou aj verejnosťou, následne porota rozhodla a po vyhlásení výsledkov si víťazi prevzali ocenenie z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.

Viac článkov k udalosti nájdete aj na:

V súťaži Inovácia Žilinského kraja 2023 uspeli SmartBooks a Slovenský Červený kríž – ŽSK (zilinskazupa.sk)

Facebook

FOTO: RC ZA, Informačné centrum INOVIA