Interreg je jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie na podporu cezhraničnej spolupráce prostredníctvom financovania projektov. Cieľom je riešiť spoločné výzvy a nájsť spoločné riešenia v oblastiach, ako sú zdravotníctvo, životné prostredie, výskum, vzdelávanie, doprava, udržateľná energia a ďalšie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach.

Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 je Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Riadiacim orgánom pre programy cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko a Interreg Slovensko-Česko a Národným orgánom pre Interreg Poľsko-Slovensko, Interreg Slovensko-Maďarsko a pre Program NEXT cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina.