Všeobecný kontakt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pribinova 25
811 09 Bratislava

minister@mirri.gov.sk

Informácie pre médiá

tlacove@mirri.gov.sk

Tento mail je prioritne určený na riešenie novinárskych otázok, a preto je počas pracovnej doby nepretržite sledovaný. Otázky poslané naň môžu byť spracované skôr ako tie, ktoré sú adresované na konkrétneho človeka.

Styk s verejnosťou

tlacove@mirri.gov.sk