Vyhľadávač grantov ›

ITMS2014+ Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch
nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Harmonogram plánovaných výziev