22. 6. 2023

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kongresové centrum DIXON Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica


PROGRAM

09:00 – 09:30         Otvorenie konferencie

• Príhovor ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Petra Balíka
• Príhovor predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera
• Príhovor štátnej tajomníčky ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Barbory Lukáčovej

09:30 – 11:15         Blok 1 – Príležitosti pre lepší Banskobystrický kraj

 1. Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023 – Matúš Drotár, riaditeľ Odboru tvorby a riadenia operačného programu, Lucia Valentin, oddelenie programovania
 2. Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk – Andrej Kosmovský, riaditeľ Odboru programovania a metodiky
 3. Podpora projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu – Stanislav Voskár, generálny riaditeľ Sekcie inovácií a strategických investícií
 4. Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG HU – SK – Martin Hudzík, vedúci oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT
 5. Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov – Lenka Kundrátová, Odbor inovácií a smart agendy
 6. Otázky a odpovede

11:15 – 12:00         Prestávka na obed

12:00 – 14:00         Blok 2 – Podpora pre lepší Banskobystrický kraj

                                   ÚVOD – Barbora Lukáčová

 1. Integrované územné stratégie – Ľubica Sabadošová, oddelenie koordinácie územných stratégií + BBSK – Ján Beljak, podpredseda BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja
 2. Podpora marginalizovaných rómskych komunít – Richard Švirk, generálny riaditeľ Sekcie európskych programov, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 3. Podpora najmenej rozvinutých okresov – Martin Šajti, riaditeľ Odboru stratégie a metodiky regionálneho rozvoja
 4. Predstavenie fungovania Regionálnych centier MIRRI SR – Erika Kozáková, riaditeľka Odboru regionálnych centier + Gabriela Debnárová, vedúca regionálneho centra Banská Bystrica
 5. Otázky a odpovede


14:15                         Ukončenie konferencie

 


DISKUSIA SLIDO

Pridajte sa na slido.com
#LepsieSlovensko


DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Boli ste s konferenciou spokojní? Odpovedzte na zopár krátkych otázok. Ďakujeme za spätnú väzbu.


UŽITOČNÉ MATERIÁLY

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 – 2027 na kalendárny rok 2023 verzia 2.0 (PDF, 1 MB)

Aktuálna výzva a harmonogram plánovaných výziev v rámci programu Interreg HU-SK 2021-2027

Tvoríme lepšie Slovensko (PDF, 53.1 MB)
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

MIRRI SR: Naše výsledky pre férové a úspešné Slovensko. Eurofondy – Rozvoj regiónov – Informatizácia 2020 – 2023 (PDF, 17.3 MB)

Regionálne centrá: Poradenstvo a konzultácie k eurofondom a dotáciám “pod jednou strechou” priamo vo vašom regióne (PDF, 8.61 MB)

Prezentácia (PDF, 8,64 MB)


Kontakt – Regionálne centrum Banská Bystrica

Adresa: Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 903 315 826

V regionálnom centre Banská Bystrica nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária pre najmenej rozvinuté okresy
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Kontakt:
Odborný konzultant: 0947 923 935
Odborný konzultant: 0940 992 311
Odborný konzultant: 0940 992 303
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 903 315 826
rc.bb@mirri.gov.sk


 

Logo - financovaný EU
logo Program Slovensko
logo EU EFRR
logo IROP