Z eurofondov podporíme ochranu prírody a boj s klimatickou zmenou, rozvoj turizmu a spoluprácu v pohraničí

Svoje sľuby plníme a v krátkom čase od štartu eurofondového programu cezhraničnej spolupráce s Českou republikou vyhlasujeme už prvé tri výzvy. Podporíme riešenia následkov klimatickej zmeny, ochranu životného prostredia, starostlivosť o pamiatky aj rozvoj turizmu na oboch stranách hranice. Na slávnostnom otvorení nového programového obdobia Interreg SK-CZ v Trenčíne to uviedol Dušan Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), pod ktoré eurofondové programy Interreg patria.

„Slovensko a Česko nespája len hranica, ale najmä spoločná história a množstvo stále živých väzieb. Spolu chceme ďalej rozvíjať to dobré – napríklad cezhraničný turizmus, ochranu pamiatok a prírody. A spoločne tiež chceme riešiť aj problémy, ktoré nepoznajú hranice štátov, ako sú napríklad dôsledky klimatickej zmeny – záplavy či dlhodobé suchá,“ povedal štátny tajomník Dušan Velič na štarte slovensko-českého Interregu. Na podujatí v Trenčíne sa zúčastnil aj vrchný riaditeľ sekcie európskych a národných programov Ministerstva pre miestny rozvoj ČR Leo Steiner, zástupcovia Trenčianskeho kraja a ďalší hostia.

Na program Interreg SK-CZ je v novom období určených 107 miliónov eur. Prvých 6 výziev v celkovej výške 62 miliónov eur vyhlásime už tento rok, a to v dvoch kolách.

  1. kolo (3 vyhlásené výzvy)

– životné prostredie (podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof): 10,3 mil. eur
– kultúra a cestovný ruch: 25,8 mil. eur
– inštitucionálna spolupráca: 4,8 mil. eur

  1. kolo (3 plánované výzvy)

– životné prostredie (ochrana prírody a biodiverzity, posilnenie zelenej infraštruktúry a zníženie znečistenia v mestách a obciach): 5,7 mil. eur
– vzdelávanie: 4,6 mil. eur
– miestne iniciatívy: 3 mil. eur

„Zmena klímy je tu a jej extrémne následky ohrozujú majetok i zdravie a životy ľudí. Musíme preto urobiť všetko pre zmiernenie dopadov klimatickej zmeny a naučiť sa s ňou žiť. Podporu z práve vyhlásenej výzvy zameranej na životné prostredie môžu získať napríklad protipovodňové bariéry či obnova lesov. Z novej výzvy pre kultúrne a prírodné dedičstvo prispejeme zase k ochrane pamiatok s cezhraničným významom. Šancu uspieť majú i projekty cyklociest, turistických chodníkov či bežeckých trás. Projekty na rozširovanie cezhraničných partnerstiev v rôznych oblastiach, od sociálnych služieb až po obehové hospodárstvo, očakávame v rámci výzvy na inštitucionálnu spoluprácu,“ priblížil Velič.

Z programu sa budú financovať projekty z piatich oblastí spolupráce medzi Slovenskom a Českom. Okrem životného prostredia, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, je to aj spolupráca samospráv a regionálnych iniciatív prostredníctvom Fondu malých projektov. „Zásadnou zmenou pri programoch cezhraničnej spolupráce je, že sme úplne zmenili filozofiu, aké projekty budeme podporovať. Namiesto betónovania námestíčok a budovania rozhľadní v údoliach pôjdu eurofondy do projektov, ktoré majú reálny a dlhodobý dopad na život ľudí, zvýšia úroveň života v pohraničí a pomôžu miestnej ekonomike,“ konštatovala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

K územiam, na ktoré sa vzťahuje podpora z cezhraničného programu Interreg SK-CZ, patria na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj, v Českej republike sú to Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.

Trenčiansky kraj v uplynulom období napríklad uspel s projektom obnovy svojej dominanty, Trenčianskeho hradu. Projekt TreBuChET prepojil juhomoravské mesto Bučovice a Trenčín a získal podporu 3 milióny eur. Vďaka nemu sa verejnosti sprístupnilo Južné opevnenie Trenčianskeho hradu a na hrad vznikla nová cesta cez lesopark Brezina a Čerešňový sad. Na českej strane, v Bučoviciach sa revitalizoval lesopark Hradisko a Kalvária.

V končiacom programovom období sme z programu Interreg SK-CZ podporili 170 projektov, vrátane obnovy 115 pamiatok a 140 km cyklociest. Z toho v Trenčianskom kraji to bolo 92 projektov. Z eurofondov sme, medzi inými, pomohli zrekonštruovať aj kaštieľ v Oščadnici označovaný za klenot Kysúc. Bývalé poľovnícke sídlo grófa Bellestrema zo začiatku 20. storočia sa aj s pomocou Interregu celkovo obnovuje od roku 2020. Bližšie informácie o podporených projektoch možno nájsť na webe Interreg SK-CZ.