Príručka pre prijímateľa Programu Slovensko 2021-2027, Cieľ politiky 1, Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, opatrenia 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1

Aktuálna verzia:
Príručka pre prijímateľa Programu Slovensko 2021-2027, Cieľ politiky 1, Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, opatrenia 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1, verzia 1.0,  účinná od 29.11.2023 (ZIP, 2,73 MB) (platná od 29.11.2023)