Vyzývame organizácie z celej strednej Európy, aby sa uchádzali o financovanie, ktoré podporí nadnárodnú spoluprácu pri riešení spoločných výziev našich regiónov a miest.  Aktuálna výzva reaguje na potreby, trendy a výzvy stredoeurópskych regiónov a prináša na ich rozvoj 60 miliónov eur (príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja). Určená je pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, pre neziskové či medzinárodné organizácie. Záujemcovia môžu získať nenávratný finančný príspevok napríklad na inšpiratívne zámery na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatických zmien, na podporu obehového hospodárstva či udržateľnej spotreby, na ochranu prírody a rozvoj inovácií, ale aj na vylepšenie dopravnej siete či posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe.

Projektové prihlášky je možné predkladať od 22. marca do 17. mája 2023 – 13.00 (SEČ)

Výzva je publikovaná na:

https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/2021-2027/aktuality/

https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/2021-2027/vyzva/