Meníme Slovensko k lepšiemu! Na nové školy a kvalitnejšie vzdelávanie, podporu zamestnanosti, lepšie pracovné podmienky či boj proti chudobe pôjde z Programu Slovensko až 3,3 miliardy eur.

Eurofondy už neraz ukázali svoju silu a možnosti, ako dokážu pomôcť ľuďom na Slovensku. Aj s novými eurofondami pokračujeme v riešení dlhodobo zanedbávaných problémov našej krajiny, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali európsku kvalitu života. Využijeme ich vo veľkom na to, aby ľudia na Slovensku mali dobrú prácu, vyššie platy, aby mali všetky deti v krajine prístup ku kvalitnému vzdelaniu a obyvatelia celej republiky prístup k službám na európskej úrovni, ktoré im uľahčia každodenné povinnosti. Už v tomto roku boli a ešte budú pre sociálnu oblasť vyhlásené výzvy v celkovej hodnote 1,8 miliardy eur. Pôjdu na školy, zamestnanosť či neziskový sektor.

Lepšie školstvo

Budúcnosť Slovenska sa vo veľkej miere odvíja aj od kvality školstva.  Podrobné štatistiky odhalili, že školám nielenže chýbajú miesta pre žiakov, ale mnohé ich budovy sú v havarijnom stave. Učiť sa v školách, kde žiakov ohrozuje padajúca omietka či nebezpečná elektroinštalácia, kde nevyhovujú sociálne zariadenia, je naozaj alarmujúce.

Modernizácia škôl

Pomáhame školám odvaliť tento ťaživý balvan, preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v júli tohto roku vyhlásilo  ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu základných škôl, ale aj na budovanie alebo rekonštrukciu školských športovísk. Ak chceme, aby na Slovensku vyrastala vzdelaná a šikovná generácia, deti musia mať v prvom rade pre vzdelávanie vytvorené vhodné podmienky. Na kvalitnejšie školstvo a vzdelávanie sme v Programe Slovensko celkovo určili 927 miliónov eur vďaka čomu, okrem iného, obnovíme a postavíme školy pre 140 000 žiakov.

 

Jednou z obnovených škôl je aj ZŠ Plickova v bratislavskej Rači, ktorá otvorila svoje brány po 16 rokoch od vyradenia zo siete škôl. Na jej rekonštrukciu išlo z regionálneho programu IROP takmer 3 milióny eur.
Jednou z obnovených škôl je aj ZŠ Plickova v bratislavskej Rači, ktorá otvorila svoje brány po 16 rokoch od vyradenia zo siete škôl. Na jej rekonštrukciu išli z regionálneho programu IROP takmer 3 milióny eur.

Dostatok práce

Záleží nám aj na ochrane súčasných a vytváraní nových pracovných miest. A to aj v takých regiónoch, kde sa každé pracovné miesto vyvažuje zlatom. Už počas koronakrízy sme dokázali vyrokovať presun miliardy eur z eurofondov na boj s pandémiou, vďaka čomu sme ochránili desaťtisíce pracovných miest. Budeme v tom pokračovať a nové eurofondy využijeme vo veľkom na to,  aby ľudia na Slovensku mali dobrú prácu a vyššie platy. A to napríklad aj matky,  ktoré majú po návrate z rodičovskej dovolenky problém uplatniť sa na trhu práce či skĺbiť svoj pracovný a rodinný život. Ešte v tomto roku podporíme projekty, ktoré ľuďom pomôžu nájsť si nové zamestnanie sumou 590 miliónov eur.

Dôležité výzvy

Neprestávame pomáhať tým, ktorí pomáhajú. Veľká časť prostriedkov z Programu Slovensko – až 17 miliónov eur pôjdu ešte tento rok na podporu mimovládnych neziskových organizácií. Práve tie sú pre našu spoločnosť v mnohom nezastupiteľné, svojou činnosťou v niektorých oblastiach dopĺňajú či dokonca nahrádzajú štát alebo samosprávy a ich pracovníci sú neraz v prvej línii pomoci ľuďom. Ďalej podporíme napríklad aj dostupné sociálne služby, rodinné poradne, terénnu sociálnu prácu či zraniteľné komunity. Pracujeme na tom, aby dôstojný život a fungujúce služby na európskej úrovni pocítili ľudia vo všetkých regiónoch.

 

Príklady oblastí, do ktorých budú už v roku 2023 smerovať výzvy z Programu Slovensko:
  • budovanie a modernizácia základných škôl: 50 mil. eur
  • pomoc pri hľadaní pracovného miesta a zamestnanosť: 590 mil. eur
  • komunitné centrá a terénna sociálna práca: 239 mil. eur
  • výchovné poradenstvo na školách: 14 mil. eur
  • podpora špeciálnych pedagógov a asistentov: 220 mil. eur
  • miestne občianske a poriadkové služby: 35 mil. eur
  • podpora sociálnych podnikov: 171 mil. eur
  • podpora neziskového sektora: 17 mil. eur
  • potravinová a materiálna pomoc: 68 mil. eur