Európska rada pre inovácie (EIC) zverejnila výzvu na prejavenie záujmu o členstvo v novej rade EIC. V rámci programu Horizon Europe má táto rada významnú úlohu pri riadení implementácie EIC ako najambicióznejšieho európskeho programu pre inovácie s rozpočtom 10 miliárd EUR určené predovšetkým pre malé a stredné podniky. Rada bude poskytovať poradenstvo najmä v oblasti stratégie EIC, pracovného programu a tematických portfólií s cieľom maximalizovať vplyv EIC a môže tiež poskytovať poradenstvo v širších otázkach politiky inovácií. Do Rady, ktorá by mala začať svoju činnosť v septembri, Komisia vyberie a vymenuje 15 až 20 členov.

Komisia na uvedený účel hľadá podnikateľov, investorov a investorov do rizikového kapitálu, vedúcich predstaviteľov podnikov, výskumných a akademických pracovníkov s poprednými odbornými znalosťami v oblastiach budúcich a vznikajúcich technológií, prelomových a prevratných inovácií, zakladania a rozširovania podnikov, budovania inovačných ekosystémov a odborníkov na inovácie.

Uzávierka výzvy je 30. júna 2021.

Podrobnejšie informácie k výzve sú publikované na stránke tu