Včera bola v Bruseli slávnostne podpísaná schválená Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 za účasti vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Veroniky Remišovej, komisárky zodpovednej za politiku súdržnosti a reformy, Elisy Ferreira a komisára pre pracovné miesta a sociálne práva, Nicolasa Schmita. Ide o kľúčový dokument, ktorý určuje, ako sa budú čerpať eurofondy v novom programovom období.

Slovensko je v poradí 16 členskou krajinou EÚ, ktorej Európska komisia schválila partnerskú dohodu na programové obdobie 2021 – 2027. Vďaka tejto dohode bude môcť SR do roku 2027 čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.

Najväčšia časť investícií bude smerovať na zelené a klimatické ciele, vrátane zvýšenia energetickej bezpečnosti Slovenska. Dôležitá časť zdrojov bude ďalej smerovať na vedu, výskum, podporu inovácií, keďže len inovácie zabezpečia kvalitnejšie pracovné miesta a lepšie platy pre ľudí na Slovensku. Investície z nových eurofondov pokryjú tiež obrovské investičné dlhy z minulosti, ako sú napríklad vodovody či budovanie kanalizácií.

Druhý najvyšší objem investícii pôjde do sociálnej oblasti a na vzdelávanie, ktoré je kľúčom k úspechu Slovenska. Takisto sa mení aj prístup k riešeniu problémov marginalizovaných rómskych komunít, pri ktorých sa na rozdiel od minulosti investície sústredia na integrované projekty, ktoré by mali priniesť viditeľné a konkrétne výsledky.

Partnerská dohoda SR je zároveň  veľkou  reformou v riadení eurofondov. Jeden program a jedny pravidlá prinesú lepší manažment, zrýchlenie procesu čerpania eurofondov a transparentnosť. Vďaka zásadnej reforme sa celý systém sprehľadní, zjednoduší a zrýchli tak, aby sa peniaze dostali čím skôr do regiónov, tam kde ich ľudia najviac potrebujú.

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027

Prílohy

Vykonávacie rozhodnutie komisie z 18. 7. 2022, ktorým sa schvaľuje partnerská dohoda so Slovenskou republikou