Európska komisia zorganizuje desaťdňové podujatie v trvaní od 28. júna do 9. júla 2021, ktoré poskytne potenciálnym žiadateľom a ďalším zainteresovaným stranám v oblasti výskumu a inovácií EÚ príležitosť získať komplexný prehľad o programe a informácie o novinkách, hlavných nástrojoch financovania a procesoch programu Horizon Europe.

Jednotlivé Informačné dni sa budú venovať nasledovným témam:

28. jún – Európske výskumné infrastruštruktúry
20. a 30. jún – Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
30. jún – Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
1. júl – Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
1. júl – Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
2. júl – Klaster 1: Zdravie
5. a 6. júl – Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
7. a 8. júl – Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
9. júl – Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Podrobnejšie informácie ku každému informačnému dňu sú zverejnené na stránke tu