V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, experti krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska rokovali o príprave eurofondov po roku 2020.

Hlavnou témou diskusie bolo programovanie budúceho obdobia v rokoch 2021 – 2027. Pri jeho príprave sa jedným z hlavných pilierov stáva európsky semester, ktorý poskytuje rámec pre koordináciu hospodárskych politík medzi členskými štátmi Európskej únie. Štátom tiež umožňuje, aby diskutovali o svojich hospodárskych a rozpočtových plánoch. Čo mu však chýba, je regionálny rozmer. Politika súdržnosti je naopak charakteristická silným akcentom na regionálnu a lokálnu úroveň a tá musí zostať základom pri príprave budúcej Partnerskej dohody aj operačných programov.

Zástupcovia krajín V4+4 prerokovali aj témy, ktorými sa budú zaoberať ministri zodpovední za politiku súdržnosti na blížiacom sa neformálnom stretnutí v Bukurešti 11. – 12. apríla, a to najmä priority v rámci Viacročného finančného rámca a Strategickej agendy lídrov.