V dňoch 13.3.  a 14.3.2019 sa uskutoční ďalšie zo série podujatí v rámci ročného predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke. Ide o expertné rokovanie k téme Efektívnosť a transparentnosť pri implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podujatie je potvrdením systematického prístupu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pri hľadaní účinných spôsobov zlepšovania implementácie fondov EÚ na Slovensku. Experti z členských štátov zoskupenia V4+4 sa budú detailne venovať témam inštitucionálneho nastavenia implementácie fondov EÚ, administratívnej záťaži či transparentnosti. Podnetná výmena názorov a skúseností so zahraničnými partermi je zdrojom inšpirácie pri zlepšovaní existujúcich procesov implementácie ako aj programovania po roku 2020.