Kto môže byť partnerom

Partnerom môže byť akákoľvek spoločnosť, výskumná organizácia alebo mimovládna organizácia bez ohľadu na jej sídlo, za predpokladu, že bude finančne životaschopná a kvalifikovaná na plnenie úloh uvedených v návrhu projektu.

Vyhľadávanie partnerov

Aj keď si partnera môžete vyhľadať sami, pri hľadaní organizácií ochotných spolupracovať na projektoch alebo pri uverejnení vašich ponúk na spoluprácu vám môžu pomôcť rôzne služby alebo nástroje vyhľadávania partnerov.

V závislosti od programu financovania vám služby alebo nástroje vyhľadávania partnerov môžu poskytnúť aj NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTA, ktoré ponúkajú profily partnerov a aktívne vyhľadávanie partnerstiev.

Vyhľadávanie partnerstiev prostredníctvom NKB

Užitočné nástroje