Dňa 28. októbra 2021 sa uskutoční Informačný deň a zároveň začne aj dlhodobé virtuálne nadväzovanie kontaktov (tzv. B2B-meetings) so zameraním na uľahčenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v dunajskej oblasti. Jedná sa o sprievodné podujatie k 10. výročnému fóru dunajskej stratégie. Cieľom tejto pilotnej iniciatívy je posilniť účasť žiadateľov z podunajskej oblasti v programe Horizont Európa. Bližšie informácie o podujatí sú publikované na stránke https://widening-cooperation-danuberegion.b2match.io/, na ktorej je možnosť registrácie na podujatie.

Informačný deň programu Horizont Európa sa bude zameriavať na časť programu s názvom „ Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti “ . Zástupca Európskej komisie predstaví  hlavné podmienky tzv. Widening výziev s osobitným zameraním na rôzne novinky, nové možnosti a aktivity. Okrem toho budú predstavené aj niektoré z doposiaľ úspešne implementovaných tzv. Widening projektov v predchádzajúcich rámcových programoch EÚ.

Informačný deň bude doplnený o možnosť dlhodobého virtuálneho nadväzovania kontaktov, ktoré bude trvať do 15. marca 2022, čo je posledný termín na predloženie žiadostí v rámci „Widening“ výziev programu Horizont Európa. Tieto bilaterálne virtuálne stretnutia na nadväzovanie kontaktov  poskytujú potenciálnym žiadateľom alebo výskumným pracovníkom príležitosť stretnúť sa a diskutovať o myšlienkach spoločných projektov a o budovaní konzorcií.

Táto iniciatíva podunajskej oblasti EÚ sa v prvom kroku zameriava na nasledujúce Widening výzvy programu Horizont Európa ale môže byť rozšírená aj na budúce Widening výzvy.

Twinning

HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01
termín uzávierky: 18. január 2022

Excellence Hubs

HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-04-01
termín uzávierky: 15. marec 2022

ERA Chairs

HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01
termín uzávierky: 15. marec 2022

Podrobnejšie informácie o tematickom zameraní výzvy a podmienkach oprávnenosti, ako aj o procese predkladania projektov nájdete na vyššie uvedených odkazoch na portáli Európskej komisie “Funding & tender opportunities

Všetky krajiny podunajského regiónu (okrem Rakúska a Nemecka) sú v súčasnosti oprávnené na hosťovanie koordinátora projektu  v oblasti „Widening“.

Informačný deň bude 28. októbra 2021 vysielaný prostredníctvom webinára Zoom. Po registrácii obdrží účastník prístupový odkaz v e-maile s potvrdením registrácie.