Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania.

Informačný seminár sa uskutoční dňa 23.08.2023 o 10:00 hod hybridnou formou, t. j.

Pre zabezpečenie dostatočných kapacít prosíme záujemcov o osobnú účasť o registráciu na podujatie do 22.08.2023 12:00 hod prostredníctvom linku: https://forms.office.com/e/XysX0RCNtC


PROGRAM (docx, 91 kB):

10:00 – 10:05 – Privítanie účastníkov a úvodné slovo

10:05 – 10:30 – Predstavenie výzvy a jej kľúčových aspektov

10:30 – 12:00 – Otázky a odpovede, diskusia

V prípade dodatočných otázok použite kontaktný mail: jtf@mirri.gov.sk.