18. 5. 2023

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Košice – Kulturpark (Kukučínova 2, Košice)


PROGRAM

10:00 – 10:30 Otvorenie konferencie

10:30 – 12:15 Blok 1 – Príležitosti pre lepší Košický kraj
• Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023
• Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk
• Podpora projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu
• Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG
• Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov

12:15 – 12:45 Prestávka

12:45 – 14:30 Blok 2 – Podpora pre lepší Košický kraj
• Integrované územné stratégie
• Podpora marginalizovaných rómskych komunít
• Podpora najmenej rozvinutých okresov
• Regionálne centrá MIRRI SR

14:30 Ukončenie konferencie


DISKUSIA SLIDO

Pridajte sa na slido.com
#LepsieSlovensko


DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Boli ste s konferenciou spokojní? Odpovedzte na zopár krátkych otázok. Ďakujeme za spätnú väzbu.


UŽITOČNÉ MATERIÁLY

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko na rok 2023 (PDF, 1.44 MB)

Výzva z programu Interreg HU-SK
od 15.5.2023 do 15. augusta 2023  v oblastiach:
Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu – dostupných 13 084 112 EUR
Spoločné riadenie rizík záplav a katastrof – dostupných 15 420 561 EUR
Ochrana miestneho dedičstva – dostupných 21 748 369 EUR

Harmonogram výziev programu Interreg HU-SK

Výzva z programu NEXT HU-SK-RO-UA
bude vyhlásená pravdepodobne začiatkom III. kvartálu 2023 a bude sa týkať všetkých špecifických cieľov programu.

Výzvy pre najmenej rozvinuté okresy – okres Gelnica

Výzvy pre najmenej rozvinuté okresy – okres Košice–okolie

Dotácie pre regionálny rozvoj

Fond na spravodlivú transformáciu v Košickom kraji (PDF, 1.2 MB)

Tvoríme lepšie Slovensko (PDF, 53.1 MB)
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

MIRRI SR: Naše výsledky pre férové a úspešné Slovensko. Eurofondy – Rozvoj regiónov – Informatizácia 2020 – 2023 (PDF, 17.3 MB)

Regionálne centrá: Poradenstvo a konzultácie k eurofondom a dotáciám “pod jednou strechou” priamo vo vašom regióne (PDF, 8.61 MB)

Spoločne rozvíjame pohraničie. Projekty programu Interreg Poľsko – Slovensko (PDF, 76.7 MB)
Brožúra o úspešne realizovaných projektoch v poľsko-slovenskom pohraničí v období 2014-2020

Prezentácia Košice (PDF, 10,4 MB)


Kontakt – Regionálne centrum Košice

Adresa: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 947 913 133

V regionálnom centre Košice nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária pre najmenej rozvinuté okresy
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Kontakt:
Odborný konzultant: 0940 605 829
Odborný konzultant: 0948 015 008
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 947 913 133
rc.ke@mirri.gov.sk


 

Logo - financovaný EU
logo Program Slovensko
logo EU EFRR
logo IROP