Pokračujeme v zlepšovaní života ľudí v slovensko-maďarskom pohraničí. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes slávnostne otvoril nový Most sv. Barbory ponad rieku Ipeľ, ktorý spája slovenskú obec Ipeľské Predmostie s maďarskou Drégelypalánk. Prepojenie skráti cestovanie o desiatky kilometrov, a čo je hlavné, ušetrí obyvateľom peniaze i čas. Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur.

Slovensko-maďarský program cezhraničnej spolupráce už od vstupu oboch krajín do Európskej únie umožňuje prehlbovať vzájomnú spoluprácu na lokálnej a regionálnej úrovni pozdĺž jednej z najdlhších hraníc medzi dvoma štátmi Únie. Od roku 2007 bolo až dodnes preinvestovaných v rámci spolupráce celkovo vyše 250 miliónov eur. Nezanedbateľnou oblasťou podpory je aj financovanie dopravnej infraštruktúry. A práve jedným z týchto projektov bola aj výstavba mosta cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipel’ské Predmostie a Drégelypalánk,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Nový most výrazne uľahčí  život obyvateľom mikroregiónu stredného Poiplia. Oba brehy rieky Ipeľ spájajú nielen rodinné vzťahy, kultúrno-spoločenské či turistické aktivity, ale i práca. Premostenie bude mať významný podiel na zlepšení ekonomickej a sociálnej situácie tohto regiónu. „Nejde len o samotný fyzický most z betónu a ocele, ktorý poskytuje cestné prepojenie dvoch brehov hraničnej rieky Ipeľ, ale táto stavba predstavuje aj metaforický most spájania, zbližovania, porozumenia a spoločných ambícií, ktoré vytvoria pevné väzby a prinesú rozvoj a prosperitu celému pohraničnému regiónu, a to tak v hospodárskej, ako aj v kultúrnej, sociálnej, ale aj inštitucionálnej oblasti. V konečnom dôsledku tak dôjde k skvalitneniu života obyvateľov na oboch stranách hranice,“ vyhlásil Raši.

„Symbolický význam mostov ako prostriedku spájania je nesmierny. Nie nadarmo sa v slovenčine ako výraz pre rúcanie dobrých vzťahov používa fráza ´páliť za sebou mosty´. O to viac ma teší, že dnes tu spoločne mosty nepálime, ale budujeme. Tento most nespája len obce Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk a dve susedské komunity, ktoré v nich žijú. Ale spája oba naše štáty, Slovenskú a Maďarskú republiku, a zdôrazňuje naše dobré susedské vzťahy. Potreba spájania je jednou z hlavných myšlienok, ktoré sa snažím počas celých rokov mojej politickej dráhy napĺňať. Dnes je táto téma aktuálna nielen na Slovensku a v Maďarsku, ale aj v rámci celej Európskej únie,“ uviedol predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, ktorý sa na slávnostnom otvorení mosta tiež zúčastnil.

S našimi maďarskými susedmi nás spája takmer 655 kilometrov hraníc a do roku 2010 ich bolo možné prekročiť iba na 22 miestach. Novootvorený Most sv. Barbory je aktuálne už naším 40. hraničným priechodom. Doposiaľ museli ľudia medzi a Ipeľským Predmostím a Drégelypalánkom cestovať 20 kilometrov navyše na hraničný priechod Paraspasuszta, čo trvalo 20-25 minút.

V rámci programu slovensko-maďarskej spolupráce bolo v programovom období 2014-2020 realizovaných 6 rozsiahlych projektov cestnej infraštruktúry, ktoré prispeli k vytvoreniu nových možností prechodu hraníc. Z toho 5 projektov schválených v roku 2018 zahrňovalo aj mostné prepojenie. Jedným z nich je Most sv. Barbory s dĺžkou viac ako 50 metrov,“ konštatoval Raši. Výstavba mosta bola podporená z cezhraničného programu Interreg SK-HU viac ako 6,5 miliónmi eur.

Cezhraničná spolupráca oboch krajín bude naďalej intenzívne pokračovať. „Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur. V rámci nového programového obdobia sa v najbližších rokoch budeme zameriavať napríklad na posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry s dôrazom na udržateľné riešenia a environmentálne inovácie, inkluzívny rast, sociálnu súdržnosť a kvalitu života obyvateľov na oboch stranách hranice či posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskej oblasti a ďalšie,“ doplnil minister investícií Richard Raši.