Na konci dobiehajúceho programového obdobia malo Slovensko vyčerpaných necelých 91 % eurofondovej alokácie určenej na roky 2014 – 2020. Ku koncu decembra tak ostávalo dočerpať ešte 1,39 miliardy eur „starých“ eurofondov. Čerpanie sa po nástupe novej vlády zlepšilo. Dnes pred rokovaním vlády o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

„Od môjho nástupu na ministerstvo v októbri 2023 sme zaznamenali rekordné čerpanie. Kým pod vedením exministerky Remišovej sa mesačne čerpalo v priemere iba necelých 113 miliónov eur, našej vláde sa za posledné dva mesiace podarilo vyčerpať v priemere 419 miliónov eur za mesiac. Konkrétne, v novembri to bolo vyše 400 miliónov eur, v decembri takmer 440 miliónov eur,“ vyhlásil Richard Raši.

Ku koncu decembra 2023 bolo v rámci končiaceho programového obdobia (2014 – 2020) z celkovej sumy 14,5 miliardy eur vyčerpaných 13,11 miliardy eur, čo je 90,41 % alokácie. Ostávalo tak dočerpať 1,39 miliardy eur. Z tejto sumy sa 490 miliónov eur presunie na riešenie energetickej krízy, 62 miliónov eur pôjde na podporu aktivít smerom k utečenom z Ukrajiny a 838 miliónov eur je suma na projekty, ktorá sa bude nasledujúce tri mesiace preplácať žiadateľom.

„Nevieme zatiaľ s istotou potvrdiť, koľko finančných prostriedkov prepadne a či sme vyčerpali všetko, pretože do konca decembra mali prijímatelia uhradiť faktúry dodávateľom a do konca marca tohto roka majú čas, aby štátu poslali žiadosti o platbu. V polovici apríla by sme teda mali mať presné informácie, koľko finančných prostriedkov žiadatelia žiadajú preplatiť a následne prebehnú kontroly až na úrovni Európskej komisie. Na končený účet tak môžeme čakať aj dva roky,“ vysvetlil minister investícií.

Na porovnanie, v predchádzajúcom programovom období (2007 – 2013) sa Slovensku podarilo vyčerpať 93,83 % z celkovej eurofondovej obálky. Ak by sa z projektov financovaných z dobiehajúceho programového obdobia nevyčerpalo už ani euro a ak sa k čerpaniu na konci roka pripočítajú sumy na preplatenie energetickej krízy a na pomoc utečencom z Ukrajiny, čerpanie prevyšuje 94,2 %.

„Znamená to, že Slovensku sa v končiacom programovom období podarí vyčerpať viac eurofondov ako v predchádzajúcom. To je dobrá správa. Treba však zdôrazniť, že nie všetky peniaze boli využité ideálne. Eurofondy sú tu na to, aby sa stierali regionálne rozdiely a aby kvalita života v Bratislave a v regiónoch v iných častiach Slovenska bola porovnateľná. Základné služby pre občanov musia byť všade rovnako kvalitné a dostupné. Navyše, eurofondy sú príležitosťou, ktorá sa už viac nemusí zopakovať, ďalší balík už nemusíme získať. Treba ich preto investovať rozumne a zodpovedne – najmä do rozvoja našich regiónov,“ uzavrel Raši.