Našim cieľom je, aby bolo využitie geotermálnej energie na vykurovanie Košíc realitou už v roku 2026

Košice pripravujeme na zelenšiu budúcnosť bez fosílnych palív. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík oboznámil vládu so zámerom podporiť národný projekt Využitia geotermálnej energie v Košickej kotline z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) navrhuje, aby projekt geotermálnej energie v Košickej kotline, ktorý má od roku 2026 do Košíc priniesť ekologické teplo, dostal status národného projektu. Tento zámer musí ešte oficiálne schváliť Komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 na svojom rokovaní 12. júla 2023.

„Našim zámerom je prostredníctvom rozvoja obnoviteľných zdrojov energie prispieť k riešeniu dlhodobých energetických a environmentálnych výziev Slovenska, akou je bezpochyby závislosť na fosílnych palivách. Dnes, keď ľudí trápia rastúce ceny energií, prichádzame s konkrétnym riešením. Strategickým, ekologickým a zároveň rozumným. Využívame naše prírodné zdroje na pomoc našim občanom. Ľudia si zaslúžia stabilné a cenovo dostupné teplo,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

Využitím dostupnej geotermálnej energie by mohol celkový podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla pre Košice dosiahnuť 42 %. Projekt pritom vytvára do budúcnosti základné predpoklady na to, aby polovica vyrábaného tepla pre Košice pochádzala z tohto obnoviteľného zdroja. Zároveň sa zníži spotreba fosílnych palív (uhlia a plynu), čím sa znížia emisie CO2 produkované teplárňou až o 54 000 ton ročne.

Projekt je strategickým zámerom spoločnosti MH Teplárenský holding a.s. v oblasti dekarbonizácie a ukončenia spaľovania uhlia v teplárni Košice. Partnerom národného projektu je spoločnosť Geoterm Košice a.s..

Očakávané investície do projektu sú vo výške 87,7 milióna eur. Na podporu geotermálnej energie a rozvodov tepla je z Fondu na spravodlivú transformáciu vyčlenených 56,1 milióna eur.

fotogaléria: návšteva Teplárne Košice s premiérom Ľ. Ódorom, 20.06. 2023