Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Veronika Remišová, spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie. Vicepremiérka vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude SR čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027.

„Práve teraz sa rodí eurofondový investičný plán pre Slovensko na roky 2021 – 2027. Na návrhu Partnerskej dohody, na základe ktorej sa bude prerozdeľovať 13 miliárd eur z eurofondov v nasledujúcom desaťročí, pracovali tímy špičkových odborníkov. Teraz prizývame širokú odbornú aj laickú verejnosť. Také dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú osudu celej krajiny a ovplyvnia niekoľko generácií, sa nemajú tvoriť za zatvorenými dverami,“ uviedla vicepremiérka. Upozornila, že tieto eurofondy budú čerpať de facto tri vlády, a preto chce dosiahnuť, aby bola na ich nastavení dosiahnutá čo najširšia dohoda v spoločnosti.

Konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie odštartovala podpredsedníčka vlády už na začiatku októbra so slovenskými europoslancami (1. 10. 2020) a s členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+ (8. – 9. 10. 2020).

Od novembra sa uskutoční päť odborných kôl a jedno univerzálne kolo v oblastiach:
• Ekologické Slovensko pre budúce generácie (12. 11.)
• Mobilita, doprava a prepojenosť (13. 11.)
• Kvalitný život v regiónoch (19. 11.)
• Inovatívne Slovensko (26. 11.)
• Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (3. 12.)
• Šieste kolo konzultácií bude určené pre širokú verejnosť (10.12.)

Bližšie informácie o možnostiach zapojenia sa do národnej konzultácie k eurofondom nájdete na webovej stránke ministerstva mirri.gov.sk.