15. 6. 2023

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kongresové centrum, hotel MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra, Slovakia


PROGRAM

10:00 – 10:15         Otvorenie konferencie

10:15 – 12:00         Blok 1 – Príležitosti pre lepší Nitriansky kraj

  1. Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023 (20 min) – Matúš Drotár, riaditeľ Odboru tvorby a riadenia operačného programu, MIRRI SR, Lucia Valentin, oddelenie programovania, MIRRI SR
  2. Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk (15 min)
  3. Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG HU – SK (15 min.) – Peter Balun, vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce
  4. Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov (15 min) – Matúš Meluš, oddelenie inteligentných miest a regiónov
  5. Otázky a odpovede

V prvom bloku regionálnej konferencie Vám predstavíme Program Slovensko 2021 – 2027, na základe ktorého bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nového eurofondového balíka. Priblížime harmonogram výziev plánovaných na rok 2023 a bližšie predstavíme prvé výzvy, ktoré budú zamerané na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských zariadení. Dozviete sa o akčnom pláne v oblasti inteligentných miest ako aj o programoch cezhraničnej spolupráce INTERREG.

12:15 – 12:45         Prestávka na obed

12:45 – 14:15         Blok 2 – Podpora pre lepší Nitriansky kraj

  1. Integrované územné stratégie (20 min.) – Marián Cipár, generálny riaditeľ Sekcie regionálnych centier a strategického plánovania, MIRRI SR + NSK
  2. Predstavenie fungovania Regionálnych centier MIRRI SR (15 min.) – Erika Kozáková, riaditeľka Odboru regionálnych centier, MIRRI SR + Rozália Židziková, vedúca regionálneho centra Nitra, MIRRI SR
  3. Podpora z plánu obnovy a odolnosti (10 min.) –
  4. Predstavenie nového systému kontroly verejného obstarávania (10 min.) –
  5. Otázky a odpovede

Blok 2 sa bude venovať Integrovaným územným stratégiám, podpore z Plánu obnovy a odolnosti, predstavíme Vám aj nový systém kontroly verejného obstarávania. V tomto bloku Vám predstavíme aj fungovanie Regionálnych centier MIRRI SR.

 


DISKUSIA SLIDO

Pridajte sa na slido.com
#LepsieSlovensko


DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Boli ste s konferenciou spokojní? Odpovedzte na zopár krátkych otázok. Ďakujeme za spätnú väzbu.


UŽITOČNÉ MATERIÁLY

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 – 2027 na kalendárny rok 2023 verzia 2.0 (PDF, 1 MB)

Aktuálna výzva a harmonogram plánovaných výziev v rámci programu Interreg HU-SK 2021-2027

Výzva z programu NEXT HU-SK-RO-UA
bude vyhlásená pravdepodobne začiatkom III. kvartálu 2023 a bude sa týkať všetkých špecifických cieľov programu.

Tvoríme lepšie Slovensko (PDF, 53.1 MB)
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

MIRRI SR: Naše výsledky pre férové a úspešné Slovensko. Eurofondy – Rozvoj regiónov – Informatizácia 2020 – 2023 (PDF, 17.3 MB)

Regionálne centrá: Poradenstvo a konzultácie k eurofondom a dotáciám “pod jednou strechou” priamo vo vašom regióne (PDF, 8.61 MB)

Prezentácia (PDF, 6,54 MB)


Kontakt – Regionálne centrum Nitra

Adresa: Farská 7, 949 01 Nitra

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 948 039 376

V regionálnom centre Nitra nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia
• Úrad vlády SR – Plán obnovy a odolnosti
• Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Kontakt:
Odborný konzultant: 0947 923 937
Odborný konzultant: 0902 100 143
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 947 913 861
rc.nr@mirri.gov.sk


 

Logo - financovaný EU
logo Program Slovensko
logo EU EFRR
logo IROP