Európska komisia organizuje v dňoch 24. júna – 9. júla 2021 tematické partnerské podujatia, ktoré  poskytnú účastníkom príležitosť na nadviazanie kontaktu s ostatnými prostredníctvom vopred dohodnutých stretnutí s cieľom identifikovať možnú spoluprácu a uľahčiť nastavenie konzorcií projektu Horizon Europe. Na partnerské podujatia je potrebná registrácia na predmetnom odkaze: