Informačný deň programu Digitálna Európa: druhá vlna výziev na predkladanie návrhov
Dátum: 14. marca 2022
Cieľom informačného dňa je poskytnúť účastníkom informácie o nových výzvach na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Digitálna Európa na roky 2021 – 2022.
Vzhľadom na čerstvo zverejnené výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu Digitálna Európa na r. 2021 a 2022, organizuje európska agentúra HaDEA virtuálne informačné stretnutie pre potenciálnych žiadateľov o podporu. Účastníci budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o zverejnených výzvach a pripojiť sa k relácii otázok a odpovedí.
Otázky môžete posielať počas info dňa na stránke slido.com pomocou kódu udalosti „#DEP2“.
Výzvy na predkladanie projektových návrhov boli spustené 22. februára 2022 a ich uzávierka je 17. mája 2022.

Informačný deň k výzve na predkladanie projektových návrhov pre verejné dáta pre umelú inteligenciu
Dátum: 23. marca 2022
EK poskytne účastníkom informácie o výzve na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa na podporu verejnej správy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni pri zvyšovaní sémantickej, technickej a právnej interoperability a prenosnosti údajov súborov údajov s vysokou hodnotou (HVD).

Výzva na predkladanie projektových návrhov bola vyhlásená 22. februára 2022 a je otvorená do 17. mája 2022 – viac informácií na portáli EÚ pre financovanie a verejné súťaže.

V pripravovanom vykonávacom nariadení Komisie budú súbory údajov s vysokou hodnotou (HVD) náležite regulované, pričom musia patriť do šiestich špecifických kategórií uvedených v prílohe 1 k smernici o otvorených údajoch: geopriestor, pozorovanie Zeme a životné prostredie, meteorológia, štatistika, spoločnosti a vlastníctvo spoločností a mobilita.

Medzi hlavné požiadavky, ktoré stanovuje táto výzva, patrí dohľadateľnosť a dostupnosť prostredníctvom bezplatných portálov s otvorenými údajmi jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj implementácia existujúcich alebo novo vyvinutých aplikačných programovacích rozhraní (API) s cieľom poskytnúť prístup k súborom údajov, na ktoré sa vzťahuje navrhované opatrenie.

Počas informačného stretnutia sa podrobne uvedie očakávaný rozsah projektových návrhov a podmienky na účasť na výzve. Potenciálnym žiadateľom bude tiež poskytnutá príležitosť na vytváranie kontaktov a zostavenie konzorcia. Účastníci dostanú príležitosť na svoj dvojminútový vstup.

Podujatie sa uskutoční online 23. marca 2022 od 10:00 do 11:30. Podujatie sa bude konať cez WebEx.

Ďalšie informačné dni bude EK priebežne zverejňovať na stránke:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/related-content?topic=99&bundle=181