Dovoľujeme si Vás informovať o predložení návrhu Programu Slovensko 2021-2027 do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). V súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR bude proces MPK trvať 10 pracovných dní s ukončením 27.4.2022. Link na zverejnený materiálhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-207

Kvôli lepšej orientácii v zmenách vykonaných v návrhu Programu Slovensko 2021-2027 sme sa rozhodli zverejniť:

      1. textovú verziu návrhu Programu Slovensko so sledovaním zmien,
      2. textovú verziu prílohy návrhu Programu Slovensko (TJTP) so sledovaním zmien.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ďalšie kolo partnerského dialógu (workshopov), predmetom ktorého bude návrh Programu Slovensko 2021-2027 predložený do MPK, sa uskutoční v dňoch 21-25.4.2022. O presnom termíne budeme partnerov informovať v dostatočnom časovom predstihu.