Ani v Banskobystrickom kraji sa žiadatelia o dotácie nemusia báť, že si pri vybavovaní finančnej podpory nebudú vedieť dať rady. Tím expertov Regionálneho centra Banská Bystrica pod vedením Gabriely Debnárovej je pripravený poskytnúť žiadateľom v oblasti eurofondov  a dotácií komplexné poradenstvo.

Banskobystrický kraj je rozlohou najväčším a zároveň z pohľadu hustoty obyvateľstva najredšie osídleným krajom Slovenska. Ani tu však už žiadatelia o eurofondy a dotácie nebudú ukrátení o kvalitné poradenstvo ohľadom svojich zámerov.

Pod jednou strechou

Klienti tu nájdu odborníkov z rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Úradu vlády, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ale aj zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie. „Najčastejšie nás kontaktujú zástupcovia samospráv, ktorí by pomocou projektov financovaných zo zdrojov EÚ chceli zlepšiť občiansku vybavenosť v obci, ale aj podnikateľský sektor, ktorý hľadá pomoc v oblasti podpory inovácií a možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti,“ prezrádzajú experti z centra.

Silnejší a zdravší región

Vzhľadom na situáciu v regióne sa osobitná pozornosť venuje aj problematike a podpore najmenej rozvinutých okresov. V rámci Fondu na spravodlivú transformáciu sa v Banskobystrickom kraji nachádza najviac, a to až sedem dotknutých území, ktoré budú v aktuálnom programovom období z tohto fondu podporené. Preto klienti v centre nájdu odborníkov aj na túto oblasť.

Kontak na Regionálne centrum Banská Bystrica
Partizánska cesta 3,
rc.bb@mirri.gov.sk
tel.: +421 903 315 826