Poradenstvo a podporu pre žiadateľov o eurofondy a dotácie dostávame priamo do regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie otvorilo osem Regionálnych centier v každom krajskom meste, aby žiadatelia našli pod jednou strechou komplexný odborný servis. Predstavujeme Regionálne centrum Košice.

Kvalitné poradenstvo pre žiadateľov o eurofondy a dotácie sme dostali priamo do regiónov. V každom krajskom meste sme otvorili Regionálne centrum, kde klienti pod jednou strechou nájdu profesionálne poradenstvo. Na naše otázky nám v archívnom rozhovore odpovedal nebohý bývalý štátny tajomník pre regionálny rozvoj Dušan Velič. 

Aké je poslanie Regionálneho centra Košice?

Chceme, aby Regionálne centrum bolo pre Košický kraj poslom dobrých správ. Región má mnoho potrieb – mladí odchádzajú, lebo tu často nenájdu uplatnenie. Kraj má úžasné prírodné a historické bohatstvo, no nevieme ho naplno využiť. Nachádzajú sa tam skvelé univerzity, ktoré realizujú špičkový výskum, no málokto o tom vie. Slovensko však v najbližších rokoch dostane zo zdrojov EÚ takmer 13 miliárd, ktoré môžu výrazne zmeniť k lepšiemu aj tento región. Takisto je tu Plán obnovy a odolnosti, či rôzne štátne a verejné zdroje.
V Regionálnom centre Košice chceme podporovať každého, kto má potenciál na to, aby pomohol zlepšovať kvalitu života.

Akú podporu tu klienti nájdu?

V Regionálnom centre Košice poskytujeme konzultácie k aktuálnym výzvam, tiež poradenstvo pri akýchkoľvek projektových zámeroch, ktoré je možné cez výzvy a hlavne Program Slovensko realizovať. Organizujeme školenia, ktorých cieľom je dať jednotlivcom a inštitúciám zručnosti a potrebné informácie, aby neboli vo svete grantov stratení. V rámci konceptu „Pod jednou strechou“ záujemcovia nájdu v košickom centre okrem pracovníkov ministerstva investícií, zameraných hlavne na Program Slovensko, aj konzultantov pre výzvy z Plánu obnovy a odolnosti, pracovníkov Úradu pre verejné obstarávanie, zamestnancov ministerstva pôdohospodárstva, Úradu splnomocnenca pre rómske komunity a ďalšie odborné poradenstvo. Veľký dôraz kladieme aj na sieťovanie subjektov v regióne – chceme prepojiť všetky štátne inštitúcie, ktoré pôsobia na území a poskytujú podporu. Keďže pre úspech nových eurofondov je kľúčová spolupráca, v Regionálnom centre Košice vytvárame aj krajské odborné pracovné skupiny, ktoré by mali napomôcť lepšiemu vyhľadávaniu a realizácii projektov.

O čo je najväčší záujem?

Denne sem prichádzajú záujemcovia z radov starostov, podnikateľov, neziskových organizácii s konkrétnymi otázkami, zámermi, neúspešnými, či rozpracovanými projektami, ktoré sa snažíme spoločne dotiahnuť a pripraviť. Organizujeme aj vzdelávacie semináre.

Aké sú reakcie záujemcov na fakt, že konečne niečo podobné v regióne funguje?

Odozva je veľmi pozitívna. Hlavne menšie obce a neziskový sektor sú vďační, že sme pre nich oporou. Sú radi, že môžu prísť k nám, priniesť svoj problém, nejasnosť, zámer. V Regionálnych centrách má každý dvere otvorené.

Kontakt na Regionálne centrum Košice
Moldavská cesta 10/B
rc.ke@mirri.gov.sk
tel.: +421 947 913 133