Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko Vám dáva do pozornosti pracovnú pozíciu „projektový špecialista“  v medzinárodnom prostredí, v rámci Spoločného sekretariátu v meste Krakov.

Prihlášku v anglickom jazyku je potrebné poslať do 5.mája 2024 prostredníctvom e-mailovej adresy rekrutacja@cpe.gov.pl.

Viac informácií nájdete na webovej stránke programu Interreg Poľsko – Slovensko: https://sk.plsk.eu/-/pridajte-sa-k-spolocnemu-sekretariatu-programu-interreg-polsko-slovensko.