8. 6. 2023

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

PKO Čierny orol, Hlavná 50, 080 01 Prešov


PROGRAM

10:00 – 10:30  Otvorenie konferencie
• Príhovor ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Petra Balíka (15 min.)
• Príhovor predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského (3 min.)

10:30 – 12:15  Blok 1 – Príležitosti pre lepší Prešovský kraj
a. Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023 (20 min.) – Drotár, L. Valentin
b. Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk (15 min.) – Németh
c. Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG PL – SK, INTERREG NEXT (HU – SK – RO – UA) (20 min.) – P. Balun
d. Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov (15 min.)
e. Otázky a odpovede

V prvom bloku regionálnej konferencie Vám predstavíme Program Slovensko 2021 – 2027, na základe ktorého bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nového eurofondového balíka. Priblížime harmonogram výziev plánovaných na rok 2023 a bližšie predstavíme prvé výzvy, ktoré budú zamerané na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských. Dozviete sa o akčnom pláne v oblasti inteligentných miest ako aj o programom cezhraničnej spolupráce INTERREG.

12:15 – 12:45  Prestávka na obed

12:45 – 14:15  Blok 2 – Podpora pre lepší Prešovský kraj
a. Integrované územné stratégie (20 min.) – Marián Cipár, generálny riaditeľ Sekcie regionálnych centier a strategického plánovania, MIRRI SR + PSK
b. Podpora marginalizovaných rómskych komunít (20 min.)
c. Podpora najmenej rozvinutých okresov (15 min.) – Semanová
d. Predstavenie fungovania Regionálnych centier MIRRI SR (10 min.) – Erika Kozáková, riaditeľka Odboru regionálnych centier, MIRRI SR + Peter Németh, vedúci regionálneho centra Prešov
e. Otázky a odpovede

Blok 2 sa bude venovať podpore najmenej rozvinutých regiónov, Integrovaným územným stratégiám, podpore marginalizovaných rómskych komunít. V tomto bloku Vám predstavíme aj fungovanie Regionálnych centier MIRRI SR.

14:30  Ukončenie konferencie


DISKUSIA SLIDO

Pridajte sa na slido.com
#LepsieSlovensko


DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Boli ste s konferenciou spokojní? Odpovedzte na zopár krátkych otázok. Ďakujeme za spätnú väzbu.


UŽITOČNÉ MATERIÁLY

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 – 2027 na kalendárny rok 2023 verzia 2.0 (PDF, 1 MB)

Harmonogram výziev v Programe Interreg Poľsko – Slovensko na rok 2023 (PDF, 172 kB)

Výzva z programu NEXT HU-SK-RO-UA
bude vyhlásená pravdepodobne začiatkom III. kvartálu 2023 a bude sa týkať všetkých špecifických cieľov programu.

Tvoríme lepšie Slovensko (PDF, 53.1 MB)
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

MIRRI SR: Naše výsledky pre férové a úspešné Slovensko. Eurofondy – Rozvoj regiónov – Informatizácia 2020 – 2023 (PDF, 17.3 MB)

Regionálne centrá: Poradenstvo a konzultácie k eurofondom a dotáciám “pod jednou strechou” priamo vo vašom regióne (PDF, 8.61 MB)

Prezentácia (PDF, 15,9 MB)


Kontakt – Regionálne centrum Prešov

Adresa: Levočská 5 (budova bývalých elektrární VSE) , 080 01 Prešov

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 940 994 628

V regionálnom centre Prešov nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia
• Úrad vlády SR – Plán obnovy a odolnosti
• Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária pre najmenej rozvinuté okresy
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Kontakt:
Odborný konzultant: 0947 913 326
Odborný konzultant: 00947 923 934
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 940 994 628
rc.po@mirri.gov.sk


 

Logo - financovaný EU
logo Program Slovensko
logo EU EFRR
logo IROP