MIRRI SR v roku 2021 odštartovalo historickú reformu v eurofondoch. V novom programovom období nahradí doterajších šesť operačných programov jediný, a to Program Slovensko (PSK). Z nového balíka v rokoch 2021 – 2027 je pre Slovensko vyčlenených takmer 13 miliárd eur.

Tvorbe PSK predchádzali desiatky rokovaní s partnermi i neformálne konzultácie s Európskou komisiou. V septembri a októbri prebehli workshopy k cieľom PSK. Zapojením mimovládnych neziskových organizácií a širokej odbornej i laickej verejnosti sa podarilo spustiť najširšiu odbornú diskusiu o investovaní eurofondov v histórii Slovenska.

V decembri 2021 zaslalo MIRRI SR návrh PSK, verzia 1.0, Európskej komisii, s ktorou v závere minulého roka viedlo náročné rokovania. Po zapracovaní pripomienok Európskej komisie k návrhu PSK sa bude konať ďalšie kolo workshopov k PSK v rámci pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, ktoré je plánované v apríli 2022, pričom formálne schválenie PSK sa očakáva v prvom polroku 2022. Prvé výzvy z nového Programu Slovensko by mali byť vyhlásené v druhej polovici roka 2022.

Návrh Programu Slovensko, verzia 1.0 (pracovný preklad do slovenského jazyka), ktorý bol v decembri 2021 predložený Európskej komisii je dostupný na stiahnutie po kliknutí na tento odkaz (formát PDF, 5 970 kB).