16.2.2023 Štatút  Komisie PO1 PDF, 506 kB
16.2.2023 Rokovací poriadok Komisie PO1 PDF, 493 kB
18.3.2024 Štatút Komisie PO1 – konsolidované znenie PDF, 796 kB
18.3.2024 Dodatok č. 1 k štatútu Komisie PO1 PDF, 424 kB
18.3.2024 Rokovací poriadok Komisie PO1 – konsolidované znenie PDF, 586 kB
18.3.2024 Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Komisie PO1 PDF, 516 kB

 

Zoznam členov archív: