Program (PDF, 542 kB)

Zápisnica (PDF, 819 kB)

Príloha č. 2 (PDF, 773 kB)

Príloha č. 3 (PDF, 688 kB)

Príloha č.3 (PDF, 681 kB)

Prezentácia (PDF, 1423 kB)


Dokumenty :

Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP) (PDF, 1591 kB)