16.2.2023 Štatút Komisie PO4  PDF, 614 kB
16.2.2023 Rokovací poriadok Komisie PO4 PDF, 768 kB
18.3.2024 Štatút Komisie PO4 – konsolidované znenie PDF, 615 kB
18.3.2024 Dodatok č. 1 k štatútu komisie PO4 PDF, 419 kB
18.3.2024 Rokovací poriadok Komisie PO4 – konsolidované znenie PDF, 768 kB
18.3.2024 Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Komisie PO4 PDF, 420 kB

 

Zoznam členov