Názov projektu: Be SpectACTive – medzinárodný projekt podporený Európskou úniou zameraný na participáciu divákov na umenie.

Cieľ projektu: Aktivizácia občanov, zodpovednosť za kultúru v  meste, výchova ku kultúre, iniciovanie ďalšej umeleckej tvorby, priniesť inšpiráciu od diváka, konfrontovať názory odbornej a laickej verejnosti. Hlavné aktivity vo sfére múzických umení, v ktorých sa rozvíjajú myšlienky participácie občanov na umeleckej tvorbe.

http://www.bespectactive.eu/

http://www.nitrafest.sk/domov/novinky/