Názov projektu: Biobridges

Cieľ projektu: Uľahčiť, posilniť a podporiť spoluprácu medzi priemyselnými odvetviami založenými na biohospodárstve. Značkami a spotrebiteľmi, s cieľom zlepšiť využívanie a predajnosť výrobkov založených na trvalej udržateľnosti biohospodárstva.

https://www.biobridges-project.eu/