Názov projektu: Smerové kompozity prostredníctvom výrobných inovácií

Cieľ projektu: Spájanie hlavných inovátorov  v rámci Európy, ale aj sveta, ktorých hlavným cieľom je vývoj nových metód výroby súčiastok z kompozitných materiálov s optimalizovaným smerovaním vlákien. Výroba dielov, ktoré majú lepšiu funkčnosť a nižšie náklady.  Projekt bol financovaný z výzvy The Marie Skłodowska -Curie RISE-2017.

http://www.dicomi.eu/