Názov projektu: ELDORA – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí

Cieľ projektu: Posilniť zručnosti a vedomosti mladých ľudí v poslednom ročníku na školách a nezamestnaných mladých ľudí a lídrov vo vidieckych oblastiach a pomôcť im založiť sociálny podnik s cieľom lepšieho využitia miestnych prírodných a ľudských zdrojov. Zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov. Výstupy projektu: Príručka ako založiť a riadiť sociálne podniky, Zbierka dobrých príkladov, Učebný plán a učebný materiál pre vzdelávanie, mobilná aplikácia – Hra, E-learningové videá.

http://www.arr.sk/