Názov projektu: Projekt Erasmus KA2+: Projekt s viacerými príjemcami – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Cieľ projektu: Cieľom bol vzdelávací systém založený na príkladoch úspešných podnikateľských stratégií fariem a interaktívneho E-Atlasu európskych poľnohospodárskych krajín. Predmetom projektu FEAL je podpora rozvoja a inovácií v oblasti profesionálneho vzdelávania a školenia malých, rodinných a mladých farmárov. Konečným cieľom projektu boli stratégie, ktoré môžu zabezpečiť sociálnu a ekonomickú životaschopnosť fariem a vidieckych oblastí ako celku.

https://cs.feal-future.org/en