Názov projektu: Bordeline offensive – Laughting in the face for fear

Cieľ projektu: Hraničná ofenzíva je nadnárodná a interdisciplinárna umelecká platforma, ktorá skúma nový vzťah medzi umením, humorom a medzikultúrnym dialógom. Jedným z umeleckých partnerov je Creative Industry Košice.