Názov projektu: METROPOLIS – Terre Promosse

Cieľ projektu: Vytvorenie nových inscenácií a ich prezentovanie v partnerských krajinách. Dôležitým cieľom je poskytnutie cenných skúsenosti a spolupráca s profesionálmi umelcami, pedagógmi v oblasti réžie, dramaturgie a scénografie. Zvyšovanie informovanosti na Slovensku o rôznych aspektoch migrácie, zvyšovať šírenie tolerancie a otvorenosti medzi ľudí. Projekt sa venoval, aj skúmaniu a reakciám na vplyv migrácie na spoločenský, urbanistický a architektonický charakter miest.