Názov projektu: Moderný manažment v materských školách

Cieľ projektu: Zvýšenie úrovni manažérskych kompetencií vo vzťahu k riadeniu školy a spolupráce s rodičmi. Nadviazanie spolupráce s pedagógmi v zahraničí a získanie kontaktov. Zatraktívnenie povolanie pedagóga v materskej škole. Náhľad do vzdelávacieho systému v zahraničí rozsah, diagnostika a stanovanie.

http://www.martin.sk/projekt-moderny-manazment-v-materskych-skolach/d-62108