Slovensko – poľský projekt, kde sa financovanie z Programu zamestnanosti a sociálnej inovácie realizovalo z mikropôžičkovej osi prostredníctvom poľského finančného partnera (TISE) pre slovenského žiadateľa – Nadáciu Cvernovka.

Nadácia Cvernovka zastrešuje približne 45 štúdii kreatívneho a kultúrneho priemyslu a na rekonštrukciu budovy bývalých internátov v Cvernovke, ktorý dostala do dlhodobého prenájmu od Bratislavského samosprávneho kraja, čerpala okrem úveru zo Slovenskej sporiteľne (320 000 Eur) aj úver od organizácie TISE, spolufinancovaný z finančných prostriedkov Programu zamestnanosti a sociálnej inovácie vo výške 350 000 Eur. Celková doterajšia investícia predstavovala 950 000 Eur. Celková doba od prvého kontaktu so spoločnosťou TISE do udelenia mikropôžičky z Programu zamestnanosti a sociálnej inovácie trval približne 2 mesiace.