Názov projektu: Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie – SMAPUDE_LIFE

Cieľ projektu: Dôležitým cieľom bolo zvýšiť informovanosť ohľadom využívania biomasy a solárnej energie ako obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Medzi dôležité výsledku patrí zvýšenie povedomia o využívaní biomasy a solárnej energie. Projekt mal, aj aktivity určené pre širokú verejnosť ako napríklad vydávanie propagačných materiálov, príprava konferencií, školení a exkurzií.

https://biomasa.sk/