Výzva z Fondu na spravodlivú transformáciu je určená pre hornú Nitru, Košický a Banskobystrický kraj

Handlová, 20. jún 2023 – Nové eurofondy sú spustené. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) dnes vyhlásilo prvú výzvu z nového programového obdobia, konkrétne z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko. Viac ako 46 miliónov eur z tejto prvej výzvy ide na podporu odborného vzdelávania na hornej Nitre (Trenčiansky samosprávny kraj), v Košickom a Banskobystrickom kraji.

„Dnes sme naplno odštartovali Program Slovensko a nové eurofondy. Pre našu krajinu je nové eurofondové obdobie jedinečnou príležitosťou, ako sa posunúť vpred. Prvá výzva za viac ako 46 miliónov eur je určená na podporu odborného vzdelávania vo vybraných regiónoch oprávnených čerpať z Fondu na spravodlivú transformáciu. Ide teda o hornú Nitru, Košický a Banskobystrický kraj. Tento špeciálny fond je určený regiónom a ľudom na riešenie dôsledkov spojených s transformáciou, s cieľom posilniť ich konkurencieschopnosť pri prechode na zelenšiu ekonomiku,“ oznámil minister investícií Peter Balík.

„Práve kvalitné odborné vzdelávanie je základným predpokladom pre to, aby si mladí ľudia našli v regiónoch dobrú prácu, aby neodchádzali za lepším životom inam. Konkrétne pre hornú Nitru, kde sa tento rok skončí ťažba hnedého uhlia a jeho využívanie to znamená, že mladí ľudia budú môcť získať kvalitnejšie vzdelanie a nadobudnú zručnosti v odboroch, ktoré v tomto regióne nahradia banícke povolania. Je čas pripraviť sa na budúcnosť, pretože trh práce sa mení a naši mladí ľudia potrebujú byť pripravení. Horná Nitra zažije vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu prudký rozvoj zelenšej a udržateľnej ekonomiky a energetiky. Práve do týchto oblastí budú smerovať nové eurofondy,“ povedal minister Balík.

Na hornej Nitre je sedem odborných škôl, ktoré budú oprávnené prihlásiť sa do prvej výzvy z Programu Slovensko, s celkovou alokáciou 46,2 milióna eur. Pre hornú Nitru je z nej vyčlenených 15 miliónov eur, pre Košický kraj takmer 12,8 milióna eur a pre Banskobystrický kraj viac ako 18,4 milióna eur. Ak bude výzva úspešná, vo Fonde na spravodlivú transformáciu je možné vytvoriť priestor pre jej navýšenie. Podporu môžu získať stredné odborné, priemyselné a zdravotnícke školy či obchodné akadémie. Do výzvy sa môžu zapojiť aj samotní zriaďovatelia týchto škôl.

„Výzva z Fondu na spravodlivú transformáciu je jedinečná v tom, že umožní školám realizovať komplexné projekty. Škola si bude môcť zrekonštruovať priestory a odborné učebne, modernizovať materiálno-technické vybavenie, ako aj pracovať na aktualizácii vzdelávacích programov. Zároveň môže podporiť svojich učiteľov vo vzdelávaní v odborných predmetoch a zvyšovať ich expertízu v danej oblasti, ktorú môžu potom ďalej odovzdávať svojim študentom,“ dodal minister Balík.

Viac informácií o vyhlásenej výzve nájdete TU.

Program Slovensko predstavuje zásadnú reformu čerpania eurofondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jednotnou metodikou a jednotnými pravidlami pre verejné obstarávanie. Najviac z celkovej takmer 13-miliardovej obálky programu je vyčlenených na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a fungujúce sociálne služby je určených 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, pôjdu 2 miliardy eur. Do rozvoja vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Na rozvoj kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu či verejných športovísk je určených 400 miliónov eur.

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže transformujúcim sa regiónom, konkrétne hornej Nitre, Košickému a Banskobystrickému kraju, pri prechode k zelenšej ekonomike. Financie z fondu sú určené na zmiernenie dopadov prechodu na uhlíkovú neutralitu v jednotlivých regiónoch a riešenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych následkov. Podpora z fondu pomôže napríklad pri revitalizácii opustených priemyselných oblastí alebo pri rozvoji inovatívnych odvetví v dotknutých regiónoch, ktoré ľuďom zabezpečia kvalitné pracovné miesta.