Okresy Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca patria medzi najmenej rozvinuté okresy v  Banskobystrickom samosprávnom kraji. Tieto regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prijíma opatrenia na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých okresov s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest a znižovať regionálne rozdiely.  

Regionálne centrum v Banskej Bystrici ponúklo samosprávam v daných okresoch pomoc a informačnú podporu pre ich projektové tímy. Ako prvé túto možnosť v apríli využilo mesto  Poltár. Primátor mesta a  jeho projektový tím na pracovnom stretnutí s pracovníkmi RC MIRRI Banská Bystrica identifikovali investičné potreby s cieľom nájsť konkrétne možnosti ich financovania v kontexte čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v aktuálnom programovom období z Programu Slovensko. Spoločného stretnutia sa zúčastnili aj regionálni koordinátori Plánu obnovy a odolnosti, ktorí predstaviteľov mesta Poltár oboznámili s možnosťami financovania rozvojových aktivít mesta v rámci tohto finančného mechanizmu. 

Na podujatie následne nadviazalo pracovné stretnutie zástupcov Regionálneho centra MIRRI SR s predstaviteľmi samospráv okresu Poltár, ktoré sa uskutočnilo začiatkom mája priamo v najmenej rozvinutom regióne. Počas neho mali zástupcovia jednotlivých obcí príležitosť konzultovať s prítomnými projektovými koordinátormi regionálneho centra MIRRI SR svoje investičné zámery a tiež oboznámiť sa s možnosťami financovania ich plánovaných rozvojových aktivít. 

Regionálne centrum MIRRI SR v Banskej Bystrici sa aj takýmto spôsobom snaží pôsobiť priamo v regióne a  poskytovať bezplatné odborné poradenstvo všade tam, kde je to potrebné pre ďalší  rozvoj kraja a  aj jeho najmenej rozvinutých okresov. Workshopy s možnosťou odborných konzultácií ušitých na mieru konkrétnej samosprávy už absolvovali aj projektové tímy mesta Brezna a Detvy.