Jedným z cieľov, ktoré si pri nástupe do funkcie určila štátna tajomníčka Barbora Lukáčová, bolo bližšie spoznať a porozumieť problémom, s ktorými bojujú samosprávy v regiónoch, najmä v najmenej rozvinutých okresoch. Tentokrát bol zastávkou kraj zrubových domov, milých ľudí s charakteristickým nárečím, ale i krásnou prírodou, Gemer. Tento región trpí vysokou nezamestnanosťou, odchodom mladých ľudí a neatraktivitou pre investorov. 

Problémy regiónov z pozície ministerstva je potrebné riešiť práve strategickým riadením fondov, a to prepojením na Program Slovensko a ostatné dotačné schémy. Začiatkom augusta sa uskutočnil pracovný výjazd Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za účasti štátnej tajomníčky do spomínaného regiónu Gemer s cieľom zodpovedať si otázky o pripravovaných projektoch. 

Rokovaní so zástupcami samospráv  v regióne sa zúčastnila delegácia MIRRI vrátane generálnych riaditeľov Sekcie podpory územia, Sekcie stratégie rozvoja a súdržnosti a zástupcovia Regionálneho centra Banská Bystrica.  Za samosprávy v regióne prijali pozvanie zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK),  udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Poltár. Témou rokovaní boli najmä otázky k pripravovaným strategickým projektom Integrovanej územnej stratégie, ako aj komplementarita priorít najmenej rozvinutých okresov a integrovanej územnej stratégie. Výstupom z rokovaní je spoločná dohoda na ďalšej spolupráci a príprave projektov, ktoré budú schvaľované v Rade partnerstva BBSK a na Kooperačných radách jednotlivých UMR a ktoré pomôžu regiónu rásť. 

Delegácia MIRRI SR počas pracovného výjazdu navštívila obce Muráň, Lenka, Hrnčiarska Ves, Uhorské a Utekáč. Stretnutia a diskusia priniesli viacero podnetných impulzov ako pre ministerstvo, tak aj pre samosprávy. Diskutované problémy regiónu si však vyžadujú aktívnu a dlhodobú prácu na riešeniach, vrátane udržania kontaktu medzi zúčastnenými stranami. Na tento účel sú nielen samosprávam, ale aj ostatným aktérom v území k dispozícii Regionálne centrá v každom samosprávnom kraji.