Rozvoj regiónu a využitie jeho potenciálu je kľúčom k zlepšeniu kvality života našich občanov. Veľmi dôležitými s v tomto procese aktívni zástupcovia samospráv, ktorí svojim nadšením dokážu aj veľké veci. Jedným z takých je bezpochyby aj pán Peter Šváral, starosta Rohožníka. O úspechoch svojej obce, ale aj smelých plánoch hovoril so zástupcami RC MIRRI SR Bratislava.

Peter Šváral pôsobí ako starosta obce Rohožník už piate funkčné obdobie. S pomocou eurofondov okrem iného obnovil aj obecnú budovu, v ktorej spolu s obyvateľmi vytvorili  unikátne obecné múzeum. Veľa predmetov v ňom pochádza práve z ich povál a pivníc. Tento zaujímavý  projekt slúži k podpore kultúry a cestovného ruchu.

V rámci ďalších plánov starosta zvažuje vytvoriť dielňu pre ručnú výrobu čokolády, ktorej sa venuje jeden z miestnych obyvateľov.  Medzi tie najsmelšie plány patrí vytvorenie akvaparku. Potenciál vidí v prepojení s miestnou cementárňou, ktorá vytvára odpadové teplo. V rámci projektu uvažuje o športovo-oddychovom areáli, ktorý by zastrešil vnútorné aj vonkajšie bazény, tobogány a wellness s kapacitou okolo 1 500 ľudí. K tomuto zámeru môžu napomôcť i  geologické prieskumy okolitých lúk, kde sú jej bohaté zdroje vody. S areálom dokonca rátajú v územnom pláne a aj obyvatelia sú nadšení.