Prepájanie vedy, výskumu a každodenného života bolo jednou z tém spoločnej konferencie Košického klastra nového priemyslu (CNIC) a Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktorá sa pod názvom „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“ konala 12. októbra 2022 v Košiciach.

Podujatie bolo stretnutím vedeckých odborníkov na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie i biomedicínske technológie so zástupcami súkromného sektora. Toto spojenie nám ukázalo, aká dôležitá je spolupráca do budúcnosti a aké významné výsledky so sebou prináša v praxi.

Spojenie biznis sektora a vedcov so súčasným zapojením komunálnej oblasti je vhodným nástrojom ako podporiť rozvoj nových inovácií či startupov a motivovať študentov, aby sa zapájali do podpory i rozvoja vlastného regiónu a neodchádzali za prácou či ďalším vzdelaním do zahraničia.

Vedecký sektor prezentoval špičkové inovácie využiteľných v reálnom živote. Biomedicína predstavila implantáty a zdravotnícke pomôcky, oblasť progresívnych materiálov využitie microdrôtu, oblasť farmácie a medicíny predstavila pokrokový prístroj na detekciu pesticídov vo vode.

Na prezentácie nadväzovala panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC, Ing. Marek Kozlay, predseda Košickej regionálnej komory SOPK, Ing. Zuzana Palkechová, LL.B., zo spoločnosti PwC, Ing. Ján Majoroš, Siemens Healthineers, a Mgr. Ladislav Ontko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Regionálne centrum Košice.

Návrat