Inovácie sú dôležitou súčasťou podpory regiónov, zvyšovania ich lukratívnosti pre mladých vzdelaných ľudí. Sú dôležitou zložkou vytvárania pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Aj preto je v Programe Slovensko pre ne vyčlenená samostatná alokácia.

Sme radi, že aj v košickom kraji máme viacero inovatívnych firiem. Jednou z nich je prestížna firma Geodeticca. Preto sme radi, že sme s ňou mohli nadviazať spoluprácu. S riaditeľom firmy Marekom Kožaríkom a zakladateľom IT Valley v Košiciach Jozefom Ondášom sme na spoločnom stretnutí dňa 11.1.2022 prekonzultovali štyri veľké projekty, ktoré poputujú do zásobníka projektov pre Radu partnerstva KSK. Za RC Košice sa stretnutia zúčastnili Marcel Lacko a Petra Zahumenská. 

Hlavnou devízou spoločnosti Geodeticca je ich produkt na detekciu potenciálnych nesúladov pozemkov a stavieb s katastrom. Technologickým základom je umelá inteligencia využívajúca neurónovú sieť, ktorá umožní pasportizáciu ciest. Žiadateľ vykonáva taktiež geopriestorovú analýzu – porovnáva realitu a detekuje rozdiely. Ich software na tvorbu územných plánov umožňuje rýchle získanie dát z územného plánu.  

Snahou RC Košice je pomôcť firme Geodeticca pomôcť k získaniu finančného príspevku na výskum, následné overenie produktov na väčšej vzorke a implementáciu. Cieľom je vytvoriť službu využívanú mestami, obcami, ktorá slúži na inovácie vo verejnej správe a digitalizáciu.